Zpracování a ochrana osobních údajů

Během používání našeho webu, při odběru aktualit, zasílání poptávek, objednávek a využívání našich služeb nám svěřujete své osobní údaje. Zpracování a správa těchto údajů se řídí níže uvedenými zásadami, které jsou v souladu s požadavky evropského Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce a zpracovatel?

Provozovatelem tohoto webu je czech kiwis s.r.o. (IČO: 14253160) se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním mohou pomáhat. Některé údaje také zpracováváme pro další subjekty jako např. letecké společnosti, pojišťovny, autopůjčovny atd. a působíme tak v roli zpracovatele.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v souvislosti se správou a zpracováním vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: privacy@czechkiwis.cz.

Prohlášení

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Účely a rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Jedná se zejména o poskytování informací o destinaci Nového Zélandu, zprostředkování letenek, cestovního pojištění, zprostředkování studia na Novém Zélandu, rezervace vozů, trajektů a zprostředkování nebo poskytování dalších služeb. Rozsah osobních údajů se liší dle konkrétní služby a jedná se o osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Našim zákazníkům také zasíláme e-maily s doplňkovými informacemi k již zakoupeným službám (např. informační e-maily před odletem pro klienty, kteří naším prostřednictvím zakoupili letenky), nabídku doplňkových služeb nebo připomenutí blížícího se konce platnosti zakoupené služby. Výše uvedené e-maily odesíláme v souladu s našimi oprávněnými zájmy a také jako přidanou hodnotu pro naše klienty.

Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní (fakturační) údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zlepšování našeho webu a služeb

Za účelem neustálého zlepšování našeho webu a nabízených služeb získáváme během vaší návštěvy webu informace o chování uživatelů, jejich demografické, geografické a další související informace. Informace jsou sbírány prostřednictvím nástrojů typu Google Analytics či Facebook Pixel apod. Sbíraná data mohou být využita pro marketingové účely.

Z výše uvedených důvodů a také za účelem dosažení některé funkcionality webu využíváme tzv. cookies.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá.

Jak zpracováváme soubory cookie?

Na webových stránkách jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané relační a trvalé soubory. Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie jsou uloženy ve Vašem počítači dokud neskončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo nejsou Vámi z počítače odstraněny. Soubory nám umožňují rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.

Nesouhlas a odstranění souborů cookie

V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookie při návštěvě našich webových stránek.

Zasílání aktualit a obchodních sdělení

Vaše osobní údaje získáváme během vaší registrace k odběru aktualit a obchodních sdělení. Následně sbíráme informace o interakci uživatelů s konkrétními e-maily za účelem průběžného zlepšování obsahu.

Fotografie a video záznamy z námi pořádaných akcí

Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, informujte nás o tom před navštívením akce na privacy@czechkiwis.cz.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byla naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, na Novém Zélandu a dalších v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás na privacy@czechkiwis.cz.

Mimo jiné máte právo:

  • Na informace o tom, jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.
  • Kdykoli nás vyzvat k doložení jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Omezit rozsah a účel zpracování osobních údajů.
  • Odmítnout zpracování osobních údajů.
  • Požádat o výmaz veškerých vašich osobních údajů z našich systémů. V tomto případě smažeme osobní údaje, které nejsme vázáni uchovávat dle jiných právních předpisů.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Odhlášení ze zasílání aktualit a obchodních sdělení. E-maily s články, tipy a nabídkou služeb vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo zasláním e-mailu na privacy@czechkiwis.cz.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají či budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Jak požádat o smazání dat

O smazání osobních dat můžete požádat na privacy@czechkiwis.cz. Data z mobilní aplikace můžete smazat sami dle návodu níže.

Jak smažu data z mobilní aplikace