AXA cestovní pojištění: sleva 50%

Cestovní pojištění AXA na cesty se slevou 50 %. Slevu automaticky uplatníte kliknutím na banner nebo na odkaz. Budete přesměrování na web pojištění, kde si přímo u AXA cestovní pojištění sjednáte jednoduše online.

Informaci o odečtení slevy uvidíte v levém horním rohu tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

| Objednat cestovní pojištění AXA se slevou 50% |

AXA cestovní pojištění: sleva 50 %

Tip: Slevu na cestovním pojištění AXA je možné čerpat pro cesty kamkoliv po světě. Slevu 50 % tak můžete uplatnit na libovolnou zahraniční cestu. Odkaz na tuto stránku můžete také sdílet kamarádům a známým, aby i oni mohli ušetřit při své další cestě do zahraničí.

Cestovní pojištění Axa Assistance se slevou 50%

Cestovní pojištění AXA a COVID-19

Pro aktuální informace o tom, jak pojištění kryje pojistné události související s COVID-19, čtěte zde.

Výhody cestovního pojištění AXA Assistance

 • platné již 4 hodiny po sjednání
 • administrativní pracovní cesty automatickou součástí v základu
 • automatické zahrnutí více než 100 běžných rekreačních sportů
 • zahrnutí rizik spojených s terorismem
 • pojištění zavazadel kryje i elektroniku a sportovní vybavení (varianty KOMFORT, EXCELENT)
 • pojištění odpovědnosti za škodu včetně následných finančních škod
 • jedno z nejširších krytí:
  • léčebné výlohy 500 mil. Kč (varianta EXCELENT)
  • pojištění odpovědnosti za škodu do limitu 35 mil. Kč (varianta EXCELENT)
  • nutný převoz sanitou či helikoptérou do zdravotnického zařízení v ceně.

Upozornění pro delší cesty: Pokud odjíždíte do zahraničí na více než 90 dní, musíte při sjednávání cestovního pojištění zvolit variantu jednorázového pojištění. Pojištění více cest totiž umožňuje pobyt v zahraničí pouze na max. 90 dní. Cestovní pojištění Axa Assistance není možné sjednávat ze zahraničí!

Bonus k cestovnímu pojištění AXA od CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným cestovním pojištěním od Axa souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte cestovní pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!
 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská a australská telefonní linka pro komunikaci s pojišťovnou Axa v České republice v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění AXA od CZECHKiwis! Více informací zde
 • K ročnímu cestovnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní. Zakoupili jste roční cestovní pojištění AXA? Napište nám a my vám SIM kartu doručíme.

Pojištění storna letenky

Nabízíme pojištění storna letenky do limitu storno poplatků 10.000 Kč za 450 Kč a do limitu 50.000 Kč za 1060 Kč bez spoluúčasti. 

Nabídka pojištění Generali České pojišťovny se vztahuje pouze na klienty, kteří v souvislosti s cestou využili některou ze služeb CZECHKiwis.

Pojištění storna letenky

Pojistné události

Pojištění se vztahuje na storno letenky z důvodu níže uvedených událostí:

 • úmrtí pojištěného
 • úmrtí příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám
 • nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, která mu zabránila v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám
 • ztráty zaměstnání pojištěného
 • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země pojištěného z důvodu válečného stavu, občanských nepokojů, stávek a celkového zhoršení politické situace v cílové zemi, který by mohl ohrozit zdraví nebo život pojištěného
 • živelní události, která nastala v pojistné době v cílovém místě cesty v zahraničí, a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň se dá předpokládat, že tato událost bude trvat ještě 7 dní před nastoupením na cestu nebo její následky vylučují pobyt v cílovém místě zahraniční cesty. Živelní událost je ničivé působení přírodních sil. Jde o požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřici o síle větru min. 75 km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád lavin, stromů nebo stožárů, vulkanickou činnost, zemětřesení o síle min. 6. stupňů mezinárodní Mercalliho stupnice
 • živelní události v místě bydliště pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků události
 • krádeže vloupáním do místa bydliště pojištěného nebo do podniku, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při vyšetřování krádeže a odstraňování následků události. Krádež vloupáním je vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.

Výluky z pojištění jsou uvedeny v Oddílu G, Článku 3 na straně 26 odkazovaného dokumentu

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.

 • Pojištění storna je možné sjednat a zaplatit nejpozději následující den po zaplacení letenky.
 • Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného.

Pojistné podmínky a další související dokumenty

Proč sjednat pojištění prostřednictvím CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištěním nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Cestovní pojištění

Cestujete na Nový Zéland a hledáte cestovní pojištění, které nejvíce sedí vašim potřebám? Chcete dostatečné krytí, ale nechcete utratit všechny našetřené peníze?

Prošli jsme nabídku cestovního pojištění na českém trhu a níže přinášíme výběr toho nejlepšího. Podle vašich specifických preferencí si můžete z níže uvedené nabídky vybrat vhodný pojistný produkt právě pro vás. Níže uvedený přehled platí nejen pro případ cesty na Nový Zéland a lze jej použít i pro cesty do jiných zemí světa.

Roční cestovní pojištění

| Srovnání ročních pojištění | Potřebujete poradit? |

Novozélandské SIM kartyTip – Pokud jste si proklikem z webu CZECHKiwis sjednali roční pojištění, napište nám a my vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny či 2degrees dle vašich preferencí. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní.

Kratší pobyty

Pojištění storna letenky

 • Pojištění storna letenky Generali České pojišťovny:
  • bez spoluúčasti s limitem 10.000 Kč za 450 Kč a s limitem 50.000 Kč za 1.060 Kč

Více informací >>

Proč nakoupit pojištění u CZECHKiwis.cz

 • K ročnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní. Zakoupili jste roční pojištění? Napište nám a my vám SIM kartu doručíme.
 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská telefonní linka pro komunikaci s českou pojišťovnou v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění od CZECHKiwis! Více informací zde
 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním Generali ČP souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Všichni naši klienti navíc ví, jak nás kontaktovat napřímo.
 • V týmu máme za sebou pracovní zkušenosti ze zdravotnictví v ČR i na Zélandu.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění proklikem z CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!

Cestovní pojištění True Traveller

Pojištění britské společnosti True Traveller nabízí vysoké limity léčebných výloh (od 2.5 do 10 mil. liber) a možnost pojistit i řadu rizikovějších sportů a aktivit. Roční pojištění v základu již cca od 8.500 Kč*!

Strategií True Traveller je nízká počáteční cena a možnost doobjednat připojištění dle svých preferencí. Zdánlivou nevýhodou je vysoká spoluúčast. Za rozumný příplatek je ale možné získat pojištění bez spoluúčasti. Někoho může odradit nutnost číst pojistné podmínky a komunikovat s pojišťovnou a asistenční službou v angličtině.

| Sjednat pojištění True Traveller online | Srovnání ročních pojištění |

Pojištění True Traveller je od 1. října 2021 opět dostupné občanům EU.

cestovni_pojisteni_vyrazim_do_sveta

Cena pojištění

 • 282.82 liber (cca 8 500 Kč*) stojí základní roční pojištění jednorázové cesty True Value pro oblast svět mimo USA a Kanady bez připojištění nulové spoluúčasti a se základním Traveller Packem pro cestovatele do 39 let.
 • 410.55 liber (cca 12 400 Kč*) je cena za roční True Value včetně příplatku za nulovou spoluúčast a Adventure Pack. Ten zajišťuje, že pojištění kryje manuální práci, dobrovolničení a rozšířený rozsah sportů.

Tip jak ušetřit 110 liber (cca 3 300 Kč*): Sjednejte si cestovní pojištění True Traveller  (varianta True Value) s připojištěním nulové spoluúčasti a Adventure Packem až na 18 měsíců za 604.72 liber (cca 18 200 Kč*)! Výrazně tak ušetříte oproti sjednávání dvou na sebe navazujících pojištění: Cena 12 měsíčního + 6 měsíčního pojištění True Traveller sjednaného ze zahraničí se stejným připojištěním vás jinak vyjde na 713.93 liber (cca 21 500 Kč*).  Pokud víte, že budete prodlužovat Working holiday víza nebo budete chtít ještě po skončení víz cestovat po světě, sjednejte si pojištění rovnou až na 18 měsíců a ušetříte. 

* Cena v českých korunách je za použití kurzu GBP = 30 Kč 

Výhody cestovního pojištění True Traveller

 • Vysoké limity léčebných výloh (dle varianty pojištění limit 2.5 mil., 5 mil. a 10 mil. liber)
 • Rozumné limity pro nezbytnou zubní péči (dle varianty pojištění limit 250, 350 a 500 liber)
 • základní variantě pojištění jste kryti pro velké množství sportů včetně např. potápění do 18 metrů, surfování, 2 skoků bungee jumping a mnoho dalšíchZákladní varianta také kryje nemanuální práce, tj. kancelářské práce, ale i práci v baru nebo restauraci, au-pair a hlídání dětí.
 • S připojištěním Adventure Pack můžete například provozovat canyoning, rock climbing (mimo útesy a led – cliff/ice climbing) a vysokohorskou turistiku do 4.500 m.n.m a potápět se do 40 metrů.
 • Pojištění lze sjednat ze zahraniční nebo i pokud jste již zahájili cestu.
 • Pojištění je možné sjednat až na dobu 18 měsíců, pojištění lze prodlužovat.
 • Pojištění v základu zahrnuje pojištění storna cesty a úhradu již zaplacených nákladů na služby, které nebudete moci využít z důvodu vynuceného zkrácení cesty (dle varianty pojištění limit 1.000 / 3.000 / 6.000 liber).

Před sjednáním pojištění byste měli vědět:

 • Pojistit se můžete, pokud máte Country of residence v některé ze zemí evropského hospodářského společenství. Věnujte pozornost odpovědi na otázku, kde se obvykle zdržujete / jaká je vaše Country of Residence. Je to totiž země, kam vám pojišťovna v případně potřeby zaplatí repatriaci.
 • Manuální práce a dobrovolničení jsou zahrnuty v příplatkové variantě (activity packu) s názvem Adventure Pack. Nemanuální práce je pojištěna již v základu a zahrnuje i práci v baru nebo restaurace, au-pair a hlídání dětí.
 • Výlukou z pojištění je práce ve výškách nad 2 metry, která není kryta. 
 • Pokud máte nějaké současné chronické onemocnění či zdravotní komplikace, budete muset nejprve kontaktovat Medical Screening service. Po zavolání na jejich linku získáte individuální nabídku, která pokryje i vaše onemocnění.
 • Pokud sjednáváte pojištění ze zahraničí, v plné míře začne platit až za 48 hodin, sjednejte si jej proto dopředu. V prvních 48 hodinách budete kryti jen pro případ závažného zranění v důsledku nehody. Pojišťovna se tak brání proti tomu, aby se lidé pojišťovali až v momentě, kdy potřebují pojistku využít.
 • Podle pojistných podmínek musíte pojišťovně nahlásit případné zhoršení vašeho zdravotního stavu, ke kterému došlo mezi datem sjednání pojištění a odcestováním.
 • Pojištění nekryje porod a léčbu případných komplikací souvisejících s těhotenstvím v období 12 týdnů před a 12 týdnů po očekávaném datu porodu.
 • Pojištění v základu nekryje zimní sporty, pokud plánujete například lyžovat, musíte si sjednat připojištění.
 • Některé sporty a aktivity jsou pojištěny pouze z titulu případných léčebných výloh a pojištění následků úrazu a/nebo odpovědnosti je u nich vyloučeno. Přečtěte si důkladně podmínky, za kterých jsou daný sport či aktivita pojištěny.

Pojistné podmínky

 • Před sjednáním pojištění si přečtěte pojistné podmínky, neboť tento článek nemůže nikdy postihnout všechny detaily v podmínkách obsažené. Rádi zároveň zodpovíme na vaše dotazy.

Doporučení pro Working Holidays a nezávislé cestování:

 • Pokud budete cestovat i mimo Nový Zéland (a my tipujeme, že ano), doporučujeme sjednat pojištění s působností po celém světě mimo USA a Kanadu (pokud se tam nechystáte). Rozdíl ceny mezi touto zónou a variantou Austrálie a Nový Zéland, je minimální.
 • Důrazně doporučujeme sjednat si vždy připojištění nulové spoluúčasti. Pojistné podmínky totiž stanovují, že spoluúčast můžete platit až dvakrát za jednu pojistnou událost. Cena připojištění je velmi příznivá. Nulovou spoluúčast nastavíte kliknutím na Excess tlačítko nad názvem vybrané pojistky.

Excess TT

 • Sjednejte si příplatkový Adventure Pack. Cena je opět velmi příznivá a vaše pojištění bude krýt i manuální práci, dobrovolničení a rozšíří okruh pojištěných sportů.
 • Pokud víte, že budete Working holiday víza prodlužovat nebo budete chtít ještě po skončení víz cestovat po světě, sjednejte si pojištění rovnou až na 18 měsíců. Výrazně tak ušetříte oproti sjednávání dvou na sebe navazujících pojištění.
 • Praktická poznámka: Pojišťovna hlídá, odkud jste připojeni při sjednávání pojistky. Pokud jste mimo zemi, kde máte trvalé bydliště (vaší Country of Residence), musíte při sjednání pojištění zakliknout, že již cestujete (Already Travelling).

| Sjednat pojištění True Traveller online | Srovnání ročních pojištění |

Proč koupit pojištění od CZECHKiwis.cz

 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská telefonní linka pro komunikaci s pojišťovnou v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění od CZECHKiwis! Více informací zde.
 • K ročnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní. SIM kartu objednávejte po sjednání pojištění na tomto odkazu.
 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Všichni naši zákazníci vědí, jak nás kontaktovat napřímo.
 • U všech nabízených pojištění jsme před zveřejněním nabídky důkladně prostudovali pojistné podmínky a položili pojišťovně řadu šťouravých otázek. Teprve poté jsme se rozhodli dát palec nahoru a pojištění vám doporučit jako kvalitní cestovní pojištění.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!

 • Zaregistrujte se k odběru aktualit a tipů od CZECHKiwis!

Prodloužení cestovního pojištění ze zahraničí

Jsi už nějakou dobu mimo domov a vyprší Ti platnost cestovního pojištění? Nezoufej, ze zahraničí můžeš jednoduše sjednat cestovní pojištění u Generali České pojišťovny nebo True Traveller. 

Pojištění True Traveller je od 1. října 2021 opět dostupné občanům EU.

Pro jednodušší rozhodování jsme nabídky pro prodloužení pojištění ze zahraničí srovnali do tabulky.

 Generali ČESKÁ POJIŠŤOVNA 

(nabídka od CZECHKiwis.cz)

TRUE TRAVELLER *
Odkaz na detaily:Více informacíVíce informací
Sjednat online:Sjednat pojištěníSjednat pojištění
Limity léčebných výloh [Kč]10 mil.100 mil.75 mil.
(2.5 mil. liber)
150 mil.
(5 mil. liber)
300 mil. (10 mil. liber)
Limit pro nezbytnou dentální péči [Kč]20.000 / poj. událost7.50010.50015.000
Cena pojištění [Kč]
(v závorce uvedena cena s manuální prací a nulovou spoluúčastí ) 
 CZECHKiwis Standard CZECHKiwis SuperTrue ValueTravellerTraveller Plus
90 dní4.0509.3703.800 

(5.800)

4.700 

(6.700)

5.300 

(7.100)

180 dní6.34511.6806.200 

(9.200)

7.800 

(10.800)

8.900 

(11.700)

365 dní11.23016.3309.000 

(12.800)

11.600 

(15.500)

13.200 

(16.800)

Kryje manuální práci?Ano – v základní ceněZa příplatek Adventure Pack, který zároveň rozšiřuje okruh krytých sportů
Krytí sportůRekreační sporty viz. tabulka sportůStrana 21 pojistných podmínek a dále
Pojištění odpovědnosti: zdraví2 mil.30 mil.60 mil.60 mil.
Pojištění odpovědnosti: majetek1 mil.30 mil.60 mil.

60 mil.

Spoluúčast: léčebné výlohyNeAno. Nulová spoluúčast za příplatek (společný pro léčebné výlohy i pojištění odpovědnosti)
Požadavek pro sjednání ze zahraničíK datu konce současného pojištění ani k datu začátku sjednávaného pojištění nebude pojištěný v zahraničí více než 12 měsíců.Nejsou speciální požadavky. Při sjednávání je nutné zašrtnout “Already Travelling”.
 Platnost nejpozději 24h po obdržení potvrzení o zaplacení.Platnost 48 hodin od sjednání, krytí závažných úrazů bezprostředně po sjednání.
Komunikace s pojišťovnou v češtiněAnoNe
 Možné připojistit chronická onemocnění NeAno – individuální nabídka přes Medical Screening service

* Jedná se o ceny pojištění pro oblast celého světa kromě USA, Kanada a pro cestovatele do věku 39 let.

Důležité upozornění: Axa Assistance

Objednávky pojištění ze zahraničí v minulosti akceptovala Axa Assistance. Od března 2018 ale změnila přístup a nyní to možné není!

Poznámky

Výše uvedená tabulka nemůže obsáhnout veškeré pojistné podmínky a detaily, berte jí proto jako základní informace a před výběrem pojištění si přečtěte detailní stránky k jednotlivým pojištěním a odkazované pojistné podmínky. Jedině tak vás jen tak něco nepřekvapí.

Některé pojišťovny uvádějí pojistné limity či cenu pojištění v cizích měnách. Pro zajištění srovnatelnosti nabídky jsme vše převedli na české koruny za použití kurzu USD = 24.5 Kč a GBP = 30 Kč a částky stanovené v cizích měnách mírně zaokrouhlili.
Nevíš, jaké pojištění je pro Tebe to pravé? Napiš nám, jaké máš cestovatelské plány a co za aktivity plánuješ provozovat a rádi poradíme s výběrem.

Proč koupit pojištění od CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Při sjednání pojištění od nás vám poskytneme telefonní číslo, přes které můžete na pojišťovnu volat odkukoliv zdarma.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!

Přehled ročního cestovního pojištění

Každý vyráží do světa s trochu jinými plány a neplatí proto pravidlo, že jeden druh cestovního pojištění sedí všem. Aby bylo vaše rozhodování jednodušší, srovnali jsme do tabulky nabídky pojištění jednorázové zahraniční cesty, které podle nás představují nejlepší poměr cena / výkon. 

Pojištění True Traveller je od 1. října 2021 opět dostupné občanům EU.

Generali ČESKÁ POJIŠŤOVNA
(nabídka od CZECHKiwis.cz)
AXA ASSISTANCE
sleva 50 %
TRUE TRAVELLER
Odkaz na detaily:Více informacíVíce informacíVíce informací
Sjednat online:Sjednat pojištěníSjednat pojištěníSjednat pojištění
Základní cena pojištění bez příplatků [Kč]

7.530

10.030

9.015*, **

15.069*, **

25.404*, **

8.500**

11.200**

12.800**

Limity léčebných výloh [Kč]

10 mil.100 mil2.5 mil.5 mil.500 mil.75 mil.150 mil.300 mil.
Limit pro nezbytnou dentální péči [Kč]20.000 / poj. událost

6.000

11.00013.0007.50010.500

15.000

Kryje manuální práci?Ano – v základní ceně

Nelze

Ano – za příplatek

Ano – za příplatek Adventure Pack, který zároveň rozšiřuje okruh krytých sportů.

Krytí sportů

Rekreační sporty viz. tabulka sportů

PDF soubor, zobrazí se po kliknutí na otazník v sekci Rizikové sporty

Strana 21 pojistných podmínek a dále

Pojištění odpovědnosti: zdraví2 mil.

1 mil.25 mil.30 mil.60 mil.

60 mil.

Pojištění odpovědnosti: majetek1 mil.

0.5 mil.10 mil.30 mil.60 mil.

60 mil.

Spoluúčast: léčebné výlohy

Bez spoluúčasti

Bez spoluúčasti

Spoluúčast, nulová spoluúčast za příplatek.
Lze pořídit, když již cestujete

Existuje možnost sjednat ze zahraničí, ceny se liší

Ne

Ano – platnost 48 hodin od sjednání, krytí závažných úrazů bezprostředně po sjednání

Komunikace s pojišťovnou v češtině

Ano

Ano

Ne

Možné připojistit chronická onemocnění

Ne

Ano, za příplatek

Ano – individuální nabídka přes Medical Screening service

SIM karta zdarma při sjednání prostřednictvím CZECHKiwis.cz

Ano

Ano

Ano

Cena pojištění s nulovou spoluúčastí a s krytím manuální práce [Kč]

7.530

10.030

17.329*, **

27.944*, **

12.400**

15.100**

16.400**

* Uvedená cena již reflektuje slevu 50 %, kterou Vám nabízíme
** Jedná se o ceny pojištění pro oblast celého světa kromě USA, Kanada.

Poznámky

Výše uvedená tabulka nemůže obsáhnout veškeré pojistné podmínky a detaily, berte jí proto jako základní informace a před výběrem pojištění si přečtěte detailní stránky k jednotlivým pojištěním a odkazované pojistné podmínky. Jedině tak vás jen tak něco nepřekvapí.

Některé pojišťovny uvádějí pojistné limity či cenu pojištění v cizích měnách. Pro zajištění srovnatelnosti nabídky jsme vše převedli na české koruny za použití kurzu USD = 24.5 Kč a GBP = 30 Kč a částky stanovené v cizích měnách mírně zaokrouhlili.

Proč koupit pojištění od CZECHKiwis.cz

 • Novozélandské SIM kartyK ročnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní. SIM karty můžete objednat online zde.
 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská a australská telefonní linka pro komunikaci s pojišťovnou v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění od CZECHKiwis! Více informací zde.
 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře a všichni naši zákazníci vědí, jak nás kontaktovat napřímo.
 • U všech nabízených pojištění jsme před zveřejněním nabídky důkladně prostudovali pojistné podmínky a položili pojišťovně řadu šťouravých otázek. Teprve poté jsme se rozhodli dát palec nahoru a pojištění vám doporučit jako kvalitní cestovní pojištění.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!

 • Zaregistrujte se k odběru aktualit a tipů od CZECHKiwis!

Roční cestovní pojištění Generali ČP za 7.530 Kč

Našim cestovatelům nabízíme roční cestovní pojištění zahraniční cesty od Generali České pojišťovny s limitem léčebných výloh 10 mil. Kč za bezkonkurenční cenu 7.530 Kč nebo s limitem léčebných výloh 100 mil. Kč za 10.030 Kč. Pojištění kryje pracovní cestu i rekreační sporty! Pojištění si můžete sjednat on-line nejpozději den před odletem.

| Pojištění na 91 - 180 dní | Pojištění na 61 - 90 dní | Pojištění na 60 a méně dní | Prodloužení pojištění ze zahraničí |

Výhody pojištění

 • Nejpopulárnější cestovní pojištění mezi účastníky Working Holiday na Nový Zéland a do Austrálie. Osvědčená volba, kterou prověřili předchozí "generace" cestovatelů.
 • Podmínky pojištění i pojistné limity jsou upravené speciálně pro CZECHKiwis a šité na míru požadavkům nezávislých cestovatelů na working holiday. Vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a zpětné vazby dalších cestovatelů.
 • Bezproblémové proplácení pojistných událostí našich klientů.
 • Možnost uplatnění pojistné události (léčebné výlohy) elektronicky bez nutnosti zasílání originálů poštou do ČR.
 • Pojištění kryje až roční nepřetržitý pobyt v zahraničí.
 • Pojištění umožňuje návraty do ČR a opakované výjezdy.
 • Krytí s územní platností svět včetně USA a Kanady s výjimkou KLDR (Severní Korea), Krymu (krymský region), Íránu, Sýrie, Venezuely, České republiky.
 • Pojištění kryje pracovní cestu včetně manuální práce i rekreační sporty.
 • Vysoký limity léčených výloh na zuby: 20 tisíc Kč na pojistnou událost. Nová pojistná událost = nový limit 20 tisíc Kč.
 • Díky CZECHKiwis voláte na asistenční linku pojišťovny z Nového Zélandu a Austrálie za ceny místního hovoru (dočtěte se více o přesměrování od CZECHKiwis zdarma).
 • Generali Česká pojišťovna i asistenční služba Europe Assistance mají roky zkušeností s řešením pojistných událostí na Novém Zélandu, Austrálii i dalších koutech světa včetně pomoci klientům v kritickém zdravotním stavu.
 • Generali Česká pojišťovna je držitelem 1. místa v kategoriích Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2021 a Nejlepší neživotní pojišťovna 2021 soutěže Nejlepší pojišťovna roku 2021.
 • Pojištění zavazadel do výše 30 tisíc Kč a pojištění zpoždění zavazadel.
 • Možnost následného prodloužení ze zahraničí.

Oblast

svět
V rámci této územní platnosti nejsou kryté následující oblasti: KLDR (Severní Korea), Krym (krymský region), Írán, Sýrie, Venezuela, Česká republika.

Typ cesty

Info   rekreační sporty (zahrnuje turistické a pracovní cesty včetně pojištění manuální práce)

Cena a pojistné limity

CZECHKiwis StandardCZECHKiwis Super

         Cena pojištění na 365 dní

7 530 Kč10 030 Kč

Info   Pojištění léčebných výloh a asistenční služby

10 000 000 Kč100 000 000 Kč
          Limit pro zubní ošetření
          (obě varianty)

20 000 Kč / pojistná událost

počet pojistných událostí není limitován

Info   Úrazové pojištění

AnoAno

Info   Pojištění odpovědnosti občana a pojištění právní ochrany

AnoAno

Info   Pojištění cestovních zavazadel

AnoAno

Pojistné podmínky a další související dokumenty

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. Nezískáte tak jen přehled omezení, ale mnohdy budete překvapeni, jaké situace pojištění pokrývá a nenapadlo by vás pojistnou událost uplatnit. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.
 • Pojištění je nutné sjednat a aktivovat před zahájením zahraniční cesty. Pro nabídku prodloužení pojištění ze zahraničí čtěte Prodloužení cestovního pojištění u Generali České pojišťovny.
 • Pojištění není vhodné, pokud jste účastníkem veřejného pojištění na Novém Zélandu (tím jste automaticky např. pokud máte pracovní víza na 2 a více let, residence víza, permanent residence víza atd). V tomto případě doporučujeme sjednání pojištění u organizace na Novém Zélandu.

Časté otázky

Mohu pojištění sjednat na déle než rok nebo prodloužit ze zahraničí?

Délka jedné pojistky je maximálně 365 dní. Pojištění je ale možné ze zahraničí prodloužit až o dalších 90 / 180 / 365 dní. Této možnosti využívá většina našich klientů, kteří cestují na working holiday, protože buď prodlužují svá víza nebo stráví nějaký čas cestováním než se vrátí. Více informací o podmínkách prodloužení a cenách jsme shrnuli v článku Prodloužení pojištění Generali ČP ze zahraničí.

Jaké jsou alternativy k ročnímu pojištění Generali ČP?

Pojištění Generali České pojišťovny je mezi našimi klienty jednoznačně nejpopulárnější volbou. Srovnání s ročními pojistkami pojišťoven True Traveller a Axa Assistance najdete v článku Přehled ročního cestovního pojištění nebo nás kontaktujte v případě dotazů.

Proč nenabízíte pojištění pojišťovny XY?

Vzhledem k objemům našich prodejů pojištění si můžeme vybírat, s jakými pojišťovnami spolupracovat. Vybíráme důkladně a nespokojíme se s průměrem. Nabízíme pouze pojištění, které bychom si sami sjednali. Náš přísný proces výběru zahrnuje:
 • Důkladné pročtení pojistných podmínek a zhodnocení jejich férovosti ke klientovi.
 • Hodnocení pojišťovny klienty.
 • Kvalitu asistenční služby a jejích zkušeností s pomocí klientům na Novém Zélandu.
Bohužel, jen málo pojišťoven tento proces ustojí.

Proč koupit pojištění od CZECHKiwis.cz

 • Novozélandské SIM kartyK ročnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní.
 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská telefonní linka pro komunikaci s českou pojišťovnou v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění od CZECHKiwis! Více informací zde
 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře a všichni naši zákazníci vědí, jak nás kontaktovat napřímo.
 • V týmu máme za sebou pracovní zkušenosti ze zdravotnictví v ČR i na Zélandu a dokážeme pomoci i s nestandardními požadavky, ať už při sjednávání pojištění nebo při řešení pojistné události.
 • U všech nabízených pojištění jsme před zveřejněním nabídky důkladně prostudovali pojistné podmínky a položili pojišťovně řadu šťouravých otázek. Teprve poté jsme se rozhodli dát palec nahoru a pojištění vám doporučit jako kvalitní cestovní pojištění.
 • V detailních informacích o jednotlivých typech pojištění vám na rovinu říkáme, pokud pro vás není vhodné a upozorňujeme na omezení, která nám přijdou důležitá.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!

Zdravotní pojištění na Novém Zélandu

Zdravotní pojištění na Novém ZélanduNový Zéland má promyšlený systém zdravotního pojištění pro případ úrazu. Léčebné výlohy spojené s úrazem totiž hradí každému, kdo se v zemi nachází.

Pokud máte víza, která vám umožňují zůstat na Novém Zélandu dva a více let, máte také nárok na státní zdravotní péči pro případ nemoci. Na operace můžete ale čekat dlouhou dobu v pořadníku a za návštěvu praktického lékaře i výkony u zubaře stejně zaplatíte. Můžete si však platit soukromé pojištění, které zajišťuje lepší a včasnější péči v soukromých klinikách a u specialistů.

Pokud nesplňujete výše uvedenou podmínku víz na dva a více let, pro případ nemoci nejste pojištěni. Případné léčebné výlohy si proto musíte platit nebo si dopředu sjednat cestovní pojištění.
Cestovní pojištění Axa Assistance se slevou 50%
Naše doporučení je následující:

 • Pokud jedete na Nový Zéland na dovolenou, sjednejte si před odjezdem cestovní pojištění.
 • Pokud jedete na Working Holiday, sjednejte si pojištění před odjezdem, je to jedna ze vstupních podmínek vašich víz. Navíc, české zdravotní pojišťovně musíte po návratu prokázat, že jste byli celou dobu pobytu mimo ČR pojištěni. Vyvarujte se přitom častých chyb.
 • Pokud máte víza, která vám umožňují žít na Novém Zélandu dva a více let, zvažte, zda váš rozpočet unese sjednání soukromého NZ zdravotního pojištění. Zajistíte si tak přístup k lepší zdravotní péči. Cestovní pojištění z ČR může být také varianta. Vždy se ale ujistěte, zda pojistné podmínky ve vašem případě nevylučují územní platnost pojištění pro Nový Zéland (například tím, že jste zda účastníky veřejného pojištění).

ACC aneb úrazové pojištění pro všechny

Všichni, kdo se nachází na území Nového Zélandu, jsou účastníky místního systému úrazového pojištění nazvaného ACC (Accident Compensation Corporation). Pokud si tedy při svých toulkách po Novém Zélandu např. zlomíte nohu, nezbytnou zdravotní péči po dobu vašeho pobytu na Novém Zélandu pokryje ACC. Počítejte ale s tím, že ACC nepokrývá repatriaci, tedy návrat zraněného zpět do České republiky / na Slovensko.

ACC je financováno následujícím způsobem:

 • Tím, že kupujete benzín a platíte registrační poplatek za auto, přispíváte do ACC systému na úrazy způsobené na silnici.
 • Pokud na Novém Zélandu pracujete, ze mzdy se vám strhává tzv. ACC earners’ levy, pokrývající léčbu a náhrady škody související s vašimi nepracovními úrazy. Obdobně to funguje pro živnostníky. Zaměstnavatelé rovněž přispívají do ACC systému, jejich příspěvek pokrývá léčebné výlohy spojené s pracovními úrazy.
 • Systém financuje také stát tím, že do něj vkládá část peněz vybraných na daních. Tak vlastně do systému zprostředkovaně přispívají i turisté, kteří tu svou útratou podporují byznys místních firem a platí DPH (zde nazývanou GST) za nákupy zboží a služeb při svých cestách.

Jak jsme již zmínili v úvodu, ACC pokrývá pouze léčebné výlohy spojené s úrazem, nikoliv však léčbu nemoci.

Cestovní pojištění

Výhodou sjednání pojištění před odletem je, že vás na rozdíl od pojištění u novozélandské pojišťovny většinou pokryje i při dalších cestách mimo Nový Zéland – například výlet do Austrálie a na ostrovy v Pacifiku, stopover apod. Zároveň kryje ve většině případů repatriaci, tedy úhradu nákladů spojených s vaším převozem do ČR.

Novozélandské SIM kartyTip: Využijte naší nabídky pojištění AXA Assistance se slevou 50% nebo výhodné nabídky pojištění České pojišťovny (pojištění cesty do 60 dní od 590 Kč, roční pojištění za 7.030 Kč) a získejte novozélandskou SIM kartu zdarma. Více se dočtete v článku Cestovní pojištění.

Předtím, než si sjednáte pojištění, prostudujte si podmínky pojištění a ujistěte se, že budete při vašich cestovních plánech pokryti dle svých představ. Zejména si dejte pozor na rizikové sporty, krytí pracovních úrazů,  spoluúčast a maximální povolenou délku cesty do zahraničí v případě tzv. varianty cestovního pojištění opakovaných výjezdů.

Rizikové sporty

Nový Zéland nabízí mnoho možností vyzkoušet si adrenalinové sporty. Zjistětě, zda sporty, které chcete vyzkoušet, pojišťovna pokrývá v základním pojištění nebo zda byste si měli sjednat také připojištění rizikových sportů.

Letenky na Nový Zéland od CZECHKiwis.cz

Krytí pracovních úrazů

Pokud budete na Novém Zélandu vykonávat jinou než administrativní práci (tj. manuální práci), nemusí vaše pojišťovna pokrýt případné pracovní úrazy. Tyto nepříjemné situace totiž často pokrývá až připojištění. Sice můžete být ošetřeni zdarma v rámci ACC, ale pamatujte, že to pokrývá jen ošetření na území Zélandu a nikoliv repatriaci ani následky úrazu.

Maximální délka cesty

Pojišťovny často nabízejí cestovní pojištění opakovaných výjezdů během roku, které je pro delší či častější pobyty v zahraničí finančně výhodnější. Mějte ovšem na paměti, že některé pojišťovny omezují maximální délku jedné cesty do zahraničí na specifický počet dní. Delší cestu tedy nekryjí celou a je nutné se pro jeho opětovnou automatickou aktivaci vrátit do ČR.

Léčba existujících zdravotních obtíží

Hrozí, že během pobytu na Novém Zélandu budete muset léčit zdravotní obtíže, se kterými jste se potýkali již v ČR? Ve většině případů je jejich krytí vyloučeno z pojištění a měli byste proto předem vědět, kolik vás léčba v zahraničí může stát. Částečným řešením může být připojištění chronických onemocnění, které některé pojišťovny nabízí a obvykle kryje situace, kde se stav vašeho dříve stabilizovaného chronického onemocnění během pobytu v zahraničí zhorší.

Spoluúčast

Mnoho organizací a webů nabízí cestovní pojištění za na první pohled velmi příznivou cenu. Nabídka ale obvykle obsahuje spoluúčast, která dosahuje desítek procent hodnoty zakoupeného pojištění. Toto pojištění tedy může být výhodné pro krytí nákladných operací, ale z důvodu vysoké spoluúčasti není příliš výhodné, pokud musíte navštívit lékaře s onemocněními, jejichž léčba je méně nákladná.

Při sjednávání pojištění si vždy ověřte, zda pojistka obsahuje spoluúčast a případně jak vysokou.

Zdravotní pojištění u organizací na Novém Zélandu

Pokud splňujete jednu z níže uvedených podmínek, máte na NZ nárok na hrazenou zdravotní péči z veřejných prostředků:

 • Máte víza, která vám umožní zůstat na Zélandu dva a více let
 • Předcházející délka vašeho pobytu na Zélandu plus maximální délka aktuálních víz je více než dva roky

Přesto doporučujeme sjednat si placené pojištění u jedné z organizací na Novém Zélandu. Přehled těch největších organizací nabízejících zdravotní pojištění spolu s jejich zákaznickým hodnocením naleznete v článku na webu CanstarBlue.co.nz.

Pokud se plánujete pojistit u některé z organizací na Novém Zélandu, nezapomeňte na následující:

 • Pojištění většinou neplatí mimo hranice Nového Zélandu, měli byste si proto sjednat cestovní pojištění na vaše další cestování mimo Nový Zéland.
 • Některé organizace vás nepojistí hned, ale nabídnou vám pojištění až od specifického data. Dopředu si proto ověřte, od kdy vás mohou pojistit, a zvažte, zda potřebujete případnou mezeru pokrýt cestovním pojištěním z ČR.
 • Organizace na Novém Zélandu zpravidla v prvních letech pojištění neuhradí léčbu spojenou s vašimi tzv. pre-existing conditions, tedy zdravotními problémy, které jste již měli před sjednáním pojištění.