Ochrana dat

  • Uživatel webu uděluje CZECHKiiwis.cz a jejímu provozovateli, společnosti EUROPEAN KIWIS Limited souhlas s využitím jím poskytnutých kontaktních údajů pro zasílání marketingových sdělení a newsletterů.
  • Souhlas lze kdykoliv odvolat.
  • Údaje nebudou bez výslovného souhlasu uživatele poskytnuty třetí straně.