Ochrana dat

  • Uživatel webu uděluje CZECHKiiwis.cz a jejímu provozovateli, společnosti CZECH KIWIS s.r.o. souhlas s využitím jím poskytnutých kontaktních údajů pro zasílání marketingových sdělení a newsletterů.
  • Souhlas lze kdykoliv odvolat.
  • Údaje nebudou bez výslovného souhlasu uživatele poskytnuty třetí straně.