Pojištění storna letenky

Nabízíme pojištění storna letenky do limitu storno poplatků 10.000 Kč za 400 Kč a do limitu 50.000 Kč za 850 Kč bez spoluúčasti. 

Nabídka pojištění České pojišťovny se vztahuje pouze na klienty, kteří v souvislosti s cestou využili některou ze služeb CZECHKiwis.

Pojistné události

Pojištění se vztahuje na storno letenky z důvodu níže uvedených událostí:

 • úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného;
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného;
 • nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného;
 • ztráty zaměstnání pojištěného;
 • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného;
 • živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu.

Výluky z pojištění jsou uvedeny v Oddílu G, Článku 3 na straně 14 odkazovaného dokumentu.

Výhody pojištění

 • Pojištění od renomované finanční instituce.
 • Pojištění storna letenky až do výše 50.000 Kč storno poplatku bez spoluúčasti.

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.

 • Pojištění storna je možné sjednat a zaplatit nejpozději následující den po zaplacení letenky.
 • Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného.

Pojistné podmínky

Proč sjednat pojištění prostřednictvím CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištěním nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.