Pojištění storna letenky

Nabízíme pojištění storna letenky do limitu storno poplatků 10.000 Kč za 690 Kč a do limitu 50.000 Kč za 1635 Kč bez spoluúčasti. 

Nabídka pojištění Generali České pojišťovny se vztahuje pouze na klienty, kteří v souvislosti s cestou využili některou ze služeb CZECHKiwis.

Pojištění storna letenky

Pojistné události

Pojištění se vztahuje na storno letenky z důvodu níže uvedených událostí:

 • úmrtí pojištěného
 • úmrtí příbuzného pojištěného nebo spolucestujícího pojištěného, se kterým má pojištěný společnou rezervaci letenky a společnou pojistnou smlouvu.
 • akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému
 • akutního onemocnění nebo úrazu spolucestujícího, které mu zabránilo v nástupu na cestu a pojištěný by musel cestovat sám
 • vážných zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby (tj. jednoznačné ohrožení života matky nebo počatého dítěte) do 26. týdne těhotenství včetně, které vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko
 • rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, pokud se nejedná o výpověď z důvodu porušování právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • živelní události v cílové destinaci cesty, která nastala v pojistné době a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň tato událost trvá ještě 7 dní před nastoupením na cestu
 • živelní události v místě bydliště pojištěného nebo v místě podniku, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následku události
 • krádeže vloupáním do místa bydliště pojištěného nebo do podniku, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, a to maximálně 7 dní před nastoupením na cestu, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků události
 • zrušení plánované svatby, která byla důvodem plánované a uhrazené cesty; pojistná ochrana se vztahuje pouze na nevěstu a ženicha
 • zrušení plánovaného registrovaného partnerství, které bylo důvodem plánované a uhrazené cesty; pojistná ochrana se vztahuje pouze na osoby plánující registrované partnerství uzavřít
 • podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu, pokud je pojištěný účastníkem rozvodového řízení a zároveň byla žaloba podána v pojistné době

Výluky z pojištění jsou uvedeny v Oddílu “Pojistné podmínky pro pojištění storna cesty nebo pojištění storna letenky”, Článku 3 na straně 40 odkazovaného dokumentu

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.

 • Pojištění storna je možné sjednat a zaplatit nejpozději následující den po zaplacení letenky.
 • Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného.

Pojistné podmínky a další související dokumenty

Proč sjednat pojištění prostřednictvím CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištěním nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.