Zdravotní pojištění na Novém Zélandu

Zdravotní pojištění na Novém ZélanduNový Zéland má promyšlený systém zdravotního pojištění pro případ úrazu. Léčebné výlohy spojené s úrazem totiž hradí každému, kdo se v zemi nachází.

Pokud máte víza, která vám umožňují zůstat na Novém Zélandu dva a více let, máte také nárok na státní zdravotní péči pro případ nemoci. Na operace můžete ale čekat dlouhou dobu v pořadníku a za návštěvu praktického lékaře i výkony u zubaře stejně zaplatíte. Můžete si však platit soukromé pojištění, které zajišťuje lepší a včasnější péči v soukromých klinikách a u specialistů.

Pokud nesplňujete výše uvedenou podmínku víz na dva a více let, pro případ nemoci nejste pojištěni. Případné léčebné výlohy si proto musíte platit nebo si dopředu sjednat cestovní pojištění.
Cestovní pojištění Axa Assistance se slevou 50%
Naše doporučení je následující:

 • Pokud jedete na Nový Zéland na dovolenou, sjednejte si před odjezdem cestovní pojištění.
 • Pokud jedete na Working Holiday, sjednejte si pojištění před odjezdem, je to jedna ze vstupních podmínek vašich víz. Navíc, české zdravotní pojišťovně musíte po návratu prokázat, že jste byli celou dobu pobytu mimo ČR pojištěni. Vyvarujte se přitom častých chyb.
 • Pokud máte víza, která vám umožňují žít na Novém Zélandu dva a více let, zvažte, zda váš rozpočet unese sjednání soukromého NZ zdravotního pojištění. Zajistíte si tak přístup k lepší zdravotní péči. Cestovní pojištění z ČR může být také varianta. Vždy se ale ujistěte, zda pojistné podmínky ve vašem případě nevylučují územní platnost pojištění pro Nový Zéland (například tím, že jste zda účastníky veřejného pojištění).

ACC aneb úrazové pojištění pro všechny

Všichni, kdo se nachází na území Nového Zélandu, jsou účastníky místního systému úrazového pojištění nazvaného ACC (Accident Compensation Corporation). Pokud si tedy při svých toulkách po Novém Zélandu např. zlomíte nohu, nezbytnou zdravotní péči po dobu vašeho pobytu na Novém Zélandu pokryje ACC. Počítejte ale s tím, že ACC nepokrývá repatriaci, tedy návrat zraněného zpět do České republiky / na Slovensko.

ACC je financováno následujícím způsobem:

 • Tím, že kupujete benzín a platíte registrační poplatek za auto, přispíváte do ACC systému na úrazy způsobené na silnici.
 • Pokud na Novém Zélandu pracujete, ze mzdy se vám strhává tzv. ACC earners’ levy, pokrývající léčbu a náhrady škody související s vašimi nepracovními úrazy. Obdobně to funguje pro živnostníky. Zaměstnavatelé rovněž přispívají do ACC systému, jejich příspěvek pokrývá léčebné výlohy spojené s pracovními úrazy.
 • Systém financuje také stát tím, že do něj vkládá část peněz vybraných na daních. Tak vlastně do systému zprostředkovaně přispívají i turisté, kteří tu svou útratou podporují byznys místních firem a platí DPH (zde nazývanou GST) za nákupy zboží a služeb při svých cestách.

Jak jsme již zmínili v úvodu, ACC pokrývá pouze léčebné výlohy spojené s úrazem, nikoliv však léčbu nemoci.

Cestovní pojištění

Výhodou sjednání pojištění před odletem je, že vás na rozdíl od pojištění u novozélandské pojišťovny většinou pokryje i při dalších cestách mimo Nový Zéland – například výlet do Austrálie a na ostrovy v Pacifiku, stopover apod. Zároveň kryje ve většině případů repatriaci, tedy úhradu nákladů spojených s vaším převozem do ČR.

Novozélandské SIM kartyTip: Využijte naší nabídky pojištění AXA Assistance se slevou 50% nebo výhodné nabídky pojištění České pojišťovny (pojištění cesty do 60 dní od 770 Kč, roční pojištění za 7.475 Kč) a získejte novozélandskou SIM kartu zdarma. Více se dočtete v článku Cestovní pojištění.

Předtím, než si sjednáte pojištění, prostudujte si podmínky pojištění a ujistěte se, že budete při vašich cestovních plánech pokryti dle svých představ. Zejména si dejte pozor na rizikové sporty, krytí pracovních úrazů,  spoluúčast a maximální povolenou délku cesty do zahraničí v případě tzv. varianty cestovního pojištění opakovaných výjezdů.

Rizikové sporty

Nový Zéland nabízí mnoho možností vyzkoušet si adrenalinové sporty. Zjistětě, zda sporty, které chcete vyzkoušet, pojišťovna pokrývá v základním pojištění nebo zda byste si měli sjednat také připojištění rizikových sportů.

Letenky na Nový Zéland od CZECHKiwis.cz

Krytí pracovních úrazů

Pokud budete na Novém Zélandu vykonávat jinou než administrativní práci (tj. manuální práci), nemusí vaše pojišťovna pokrýt případné pracovní úrazy. Tyto nepříjemné situace totiž často pokrývá až připojištění. Sice můžete být ošetřeni zdarma v rámci ACC, ale pamatujte, že to pokrývá jen ošetření na území Zélandu a nikoliv repatriaci ani následky úrazu.

Maximální délka cesty

Pojišťovny často nabízejí cestovní pojištění opakovaných výjezdů během roku, které je pro delší či častější pobyty v zahraničí finančně výhodnější. Mějte ovšem na paměti, že některé pojišťovny omezují maximální délku jedné cesty do zahraničí na specifický počet dní. Delší cestu tedy nekryjí celou a je nutné se pro jeho opětovnou automatickou aktivaci vrátit do ČR.

Léčba existujících zdravotních obtíží

Hrozí, že během pobytu na Novém Zélandu budete muset léčit zdravotní obtíže, se kterými jste se potýkali již v ČR? Ve většině případů je jejich krytí vyloučeno z pojištění a měli byste proto předem vědět, kolik vás léčba v zahraničí může stát. Částečným řešením může být připojištění chronických onemocnění, které některé pojišťovny nabízí a obvykle kryje situace, kde se stav vašeho dříve stabilizovaného chronického onemocnění během pobytu v zahraničí zhorší.

Spoluúčast

Mnoho organizací a webů nabízí cestovní pojištění za na první pohled velmi příznivou cenu. Nabídka ale obvykle obsahuje spoluúčast, která dosahuje desítek procent hodnoty zakoupeného pojištění. Toto pojištění tedy může být výhodné pro krytí nákladných operací, ale z důvodu vysoké spoluúčasti není příliš výhodné, pokud musíte navštívit lékaře s onemocněními, jejichž léčba je méně nákladná.

Při sjednávání pojištění si vždy ověřte, zda pojistka obsahuje spoluúčast a případně jak vysokou.

Zdravotní pojištění u organizací na Novém Zélandu

Pokud splňujete jednu z níže uvedených podmínek, máte na NZ nárok na hrazenou zdravotní péči z veřejných prostředků:

 • Máte víza, která vám umožní zůstat na Zélandu dva a více let
 • Předcházející délka vašeho pobytu na Zélandu plus maximální délka aktuálních víz je více než dva roky

Přesto doporučujeme sjednat si placené pojištění u jedné z organizací na Novém Zélandu. Přehled těch největších organizací nabízejících zdravotní pojištění spolu s jejich zákaznickým hodnocením naleznete v článku na webu CanstarBlue.co.nz.

Pokud se plánujete pojistit u některé z organizací na Novém Zélandu, nezapomeňte na následující:

 • Pojištění většinou neplatí mimo hranice Nového Zélandu, měli byste si proto sjednat cestovní pojištění na vaše další cestování mimo Nový Zéland.
 • Některé organizace vás nepojistí hned, ale nabídnou vám pojištění až od specifického data. Dopředu si proto ověřte, od kdy vás mohou pojistit, a zvažte, zda potřebujete případnou mezeru pokrýt cestovním pojištěním z ČR.
 • Organizace na Novém Zélandu zpravidla v prvních letech pojištění neuhradí léčbu spojenou s vašimi tzv. pre-existing conditions, tedy zdravotními problémy, které jste již měli před sjednáním pojištění.