Víza na Nový Zéland

Nový Zéland je mladá země, která je otevřená příchodu nových imigrantů mnoha profesí. Vzhledem ke své atraktivitě si však velmi důkladně vybírá, komu umožní získat neturistická víza a na jak dlouho. Dobrý zdravotní stav a trestní bezúhonnost jsou proto podmínkou pro udělení všech typů víz. Přinášíme přehled jednotlivých druhů nejobvyklejších víz a podmínek pro jejich udělení.

Prosím berte níže uvedený text jako základní představení problematiky. Kompletní přehled všech kategorií, podmínek a dalších detailů můžete nalézt na oficiálním webu Immigration New Zealand. Následující text není v žádném případě imigračním poradenstvím (‘immigration advice’ regulovanou Immigration Advisers Licensing Act 2007).

1. Turistické cesty

Turistické cesty do 3 měsíců (Visa Waiver Visitor Visa)

Česká republika a Slovensko jsou na seznamu tzv. Visa Waiver countries, tedy mezi zeměmi, jejichž občané nemusejí pro turistické cesty na období kratší než 3 měsíců předem žádat o víza. Musíte ale před příletem požádat o a obdržet NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority). NZeTA se uděluje na 2 roky a můžete ji tak použít pro více návštěv.

Již v době cesty na Nový Zéland potřebujete mít letenku zpět (odlet do 3 měsíců od příletu na NZ) nebo do jiné země, kam máte právo vstupu. Co znamená “právo vstupu”? Pokud se prokazujete letenkou do země, kam je ke vstupu potřeba mít víza, musíte být schopni předložit i to, že máte schválená víza do této země. Dobrým příkladem je například Austrálie, kam musejí občané ČR i SR žádat o tzv. eVisitor víza. Počítejte s tím, že již během odbavení na let na Nový Zéland si aerolinky budou ověřovat, že máte letenku ze Zélandu.

Výše uvedený požadavek na letenku může kontrolovat i NZ imigrační na letišti a zároveň může chtít vidět doklad toho, že máte dostatek finančních prostředků na to, abyste po dobu zamýšleného pobytu byli soběstační. Za dostatečné prostředky je přitom považován ekvivalent 1000 NZD na osobu a měsíc pobytu nebo 400 NZD na osobu a měsíc pobytu pokud prokážete, že ubytování již máte zaplacené.

Visitor víza neumožňují jejich držiteli na Novém Zélandu legálně pracovat. Pokud držitel visitor visa získá v době pobytu pracovní nabídku, nesmí začít pracovat, dokud mu není uděleno pracovní vízum nebo nejsou změněny podmínky víza tak, aby práci umožnily.

Více informací o tzv. Visa Waiver Visitor Visa najdete zde.

Když potřebujeme radu či pomoc v imigrační oblasti, vždy se obracíme na Anet Tarabovou, Češku, která na NZ působí jako imigrační právník. Její služby můžeme jen doporučit.

Turistická víza delší než 3 měsíce (Visitor visa)

Češi a Slováci jedoucí na Nový Zéland na dovolenou nebo navštívit příbuzné či přátele na období delší než 3 měsíce musí před cestou požádat o Visitor Visa. V závislosti na vašich plánech mohou být víza udělena až na období 9 měsíců. O Visitor visa můžete dobrovolně požádat i pokud je vaše cesta kratší než 3 měsíce.

Češi a Slováci jedoucí na Nový Zéland na dovolenou nebo navštívit příbuzné či přátele na období delší než 3 měsíce musí před cestou požádat o Visitor Visa. V závislosti na vašich plánech mohou být víza udělena až na období 9 měsíců. O Visitor visa můžete dobrovolně požádat i pokud je vaše cesta kratší než 3 měsíce.

Podmínka zpáteční letenky, požadavek na finanční prostředky i nemožnost na visitor víza pracovat platí stejně jako výše pro pobyty do 3 měsíců (samozřejmě pokud vaše konkrétní víza neříkají něco jiného).  Zejména na nesplnění podmínky zpáteční letenky již doplatilo mnoho nezávislých cestovatelů. Řada cestovatelů si totiž na webu imigračního přečetla sekci podmínek pro posouzení žádosti o víza (sekce Criteria), pro kterou stačí dokládat jen prostředky na nákup letenky ze Zélandu. Důležité je ale pročíst podmínky víza samotného (sekce Conditions), kde je jednoznačně uveden požadavek zpáteční letenky. Výše uvedené platí pokud udělené vízum neuvádí “Return/onward travel not required.”

Více informací o visitor vízech najdete na tomto odkazu.

Plánujete cestu na Zéland? Není letenka jako letenka! S letenkou od CZECHKiwis si kupujete také kamaráda na telefonu pro případ nouze. Provozujeme totiž českou i novozélandskou linku, kde nás můžete kontaktovat, pokud věci nefungují tak, jak mají. Neustále také jednáme s aerolinkami o speciálních cenách či výhodách pro naše cestovatele. Pro nabídku na míru nám pošlete nezávaznou poptávku letenky.

2. Working Holiday víza

V rámci programu Working holiday Nový Zéland každoročně přidělí 1200 víz občanům České republiky a 100 víz občanům Slovenska. O working holiday visa se žádá online a je o ně takový zájem, že se kvóta již několik let po sobě zaplnila v řádu minut po spuštění.

Working Holiday visa jsou určena pro mladé lidi do 35 let, kteří chtějí na Novém Zélandu hlavně cestovat. Víza jim během pobytu umožňují v zemi i pracovat či studovat, měl by to být však až druhotný důvod návštěvy Nového Zélandu. Víza jsou přidělena na období 12 měsíců. Je přitom možné požádat o prodloužení na 3 měsíce (pokud prokážete, že jste 3 a více měsíců na Zélandu trávili sezónními pracemi typu zahradničení a vinařství).

Mezi podmínky pro přidělení working holiday víz patří následující:

  • Věk mezi 18 – 35 lety
  • Nemáte nebo s sebou neberete děti
  • Při vstupu do země máte zpáteční letenku nebo dostatek peněz na to, si ji koupit
  • Při vstupu do země disponujete minimálně ekvivalentem NZD 4 200
  • Při vstupu do země máte uzavřeno zdravotní/cestovní pojištění
  • Working holiday visa vám nebyla dříve schválena, tj. chystáte se v rámci working holiday programu vycestovat na  Nový Zéland poprvé
  • Váš cestovní pas bude platný minimálně 15 měsíců po plánovaném datu vstupu na Zéland.

Důležité je zmínit, že pokud plánujete vycestovat na Working Holiday víza jako pár, musíte o víza zažádat každý samostatně.

Pokud plánujete žádat o WHS vízum, podívejte se na video Lindy a Lukáše (L&L), kteří si celým procesem prošli a / nebo si přečtěte náš článek Jak získat Working Holiday víza na Nový Zéland.

3. Accredited Employer work víza

Accredited Employer work visa (AEWV) jsou dočasná víza udělovaná na období dvou nebo tří let v závislosti na výši hrubé hodinové mzdy. Pokud je mzda menší než novozélandská průměrná mzda (median wage), vízum bude uděleno na 2 roky a po uplynutí víza musíte strávit alespoň 12 měsíců mimo Nový Zéland (tzv. stand down period). Při platu vyšším než median wage je platnost víza 3 roky s možností udělení stejného navazujícího víza a v některých případech i rezidenčního víza.

Pro získání AEWV musí být nejdříve zaměstnavatel akreditován novozélandským imigračním (tedy mít obecně povolení zaměstnávat držitele pracovních víz) a dále musí od Imigračního získat povolení zaměstnat cizince na určitou pozici (tzv. job check se specifikovaným platem, místem práce a potřebným vzděláním nebo zkušenostmi). Pokud zaměstnavatel disponuje akreditací a job checkem, který není starší 6 měsíců, zašle budoucímu zaměstnanci pozvánku k žádosti o vízum. Díky akreditaci a job checku nemusí žadatel prokazovat, že na pozici nelze nalézt vhodné Novozélanďany (to už udělal zaměstnavatel).

Kromě splnění obecných kritérií (dobrý zdravotní stav a bezúhonnost) se v procesu schvalování žádosti ověřuje, zda má žadatel potřebné vzdělání nebo zkušenosti, které jsou uvedené v job checku.

Accredited Employer work víza se začala udělovat od července 2022 a nahradila tato předchozí pracovní víza, která už nyní neexistují: Essential Skills Work Visa Talent (Accredited Employer) Work Visa, Long Term Skill Shortage List Work Visa, Silver Fern Job Search Visa, Silver Fern Practical Experience Visa.

Pokud cestujete v páru a jeden z vás žádá či již má pracovní víza, váš partner může požádat o Partnership-Based Temporary víza. Momentálně se dá požádat o pracovní víza, která jí / mu umožní pracovat pro libovolného zaměstnavatele. V prosinci 2022 ale Imigrační plánuje změnu, kdy bude partnerům až na výjimky udělovat pouze visitor visa.

4. Resident víza z Accredited Employer Work Visa

Někteří držitelé Accredited Employer Work Visa mohou získat rezidenční víza. Možnosti záleží na pracovní pozici. Některé pozice umožňují zažádat o resident víza okamžitě (Straight to Residence), v jiných pozicích musíte být zaměstnáni 2 roky (Work to Residence). K získání rezident víza pomůže také vysoký plat (Highly Paid Residence Visa).

Všichni žadatelé musí být mladší 55 let, žadatelé a jejich rodina musí splňovat podmínku angličtiny na předepsané úrovni a projít zdravotní prohlídkou a kontrolou rejstříku trestů.

Požádat o Straight to Residence víza a Work to Residence víza mohou pouze ti, kdo mají práci uvedenou na tzv. Green List. Momentálně to jsou určitá zaměstnání v zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví, IT a řemeslech. Tier 1 zaměstnání umožní žádat o Straight to Residence a Tier 2 zaměstnání umožní žádat o Work to Residence.

Highly Paid Residence víza je pro ty, kteří mají mzdu dvakrát vyšší než je median wage a byli takto placení dva roky před podáním žádosti.

5. Skilled Migrant Category Resident víza

Tato kategorie víz je momentálně uzavřená a měla by být otevřena během druhé poloviny 2022, ale se změněnými podmínkami. Není jasné, jestli ti, kdo do té doby podají Expression of Interest budou posuzováni podle starých nebo nových pravidel.

Před uzavřením byla Skilled Migrant Category (SMC) Resident víza udělována na základě bodového systému, kdy body se udělovali za věk, práci nebo pracovní nabídku, místo práce na Zélandu (více bodů za práci mimo Auckland), vzdělání a pracovní zkušenosti atd.

Resident víza se přidělovala v dvoukolovém systému, kdy napřed vyplníte elektronicky tzv. Expression of interest, na základě kterého dostane vaše žádost přidělený konkrétní počet bodů a žádost je zařazena do tzv. poolu, ze kterého se každých 14 dní vybírají žádosti žadatelé, kteří budou po úvodním prověření Expression of interest vyzvání k podání žádosti o Resident víza. Kritérium pro výběr z poolu je přitom počet bodů. Pro automatické vybrání z poolu je přitom potřeba 160 a více bodů.

K žádosti o work a rezident víza budete často potřebovat překlad českých dokumentů (např. rodný list, oddací list, diplomy, vysvědčení, výpis z rejstříku trestů atd.). S překlady pro Immigration NZ, ale i další organizace jako NZQA, NZ Government, novozélandské univerzity vám ráda pomůže Monika Lawson, zakladatelka CzAnglo Translations.

6. Permanent resident víza

Permanent resident víza vám umožní časově neomezené cestování z a na Nový Zéland a právo pracovat a žít neomezeně na Novém Zélandu.

Požádat můžete po dvou letech od získání resident víz, pokud alespoň jedním z 5 definovaných způsobů doložíte svůj závazek (commitment) k Novému Zélandu. Pokud jste v oněch uplynulých 2 letech strávili na Novém Zélandu dostatek času (více než 184 dní v každém z obou let), máte splněno a nemusíte tuto skutečnost dokládat, postačí váš cestovní pas, do kterého dostanete nová víza.

Zaregistruj se k odběru aktualit a tipů od CZECHKiwis!
Jméno*
Zajímá mě*
Souhlas se zpracováním osobních údajů:*