Víza na Nový Zéland

Nový Zéland je mladá země, která je otevřená příchodu nových imigrantů mnoha profesí. Vzhledem ke své atraktivitě si však velmi důkladně vybírá, komu umožní získat neturistická víza a na jak dlouho. Dobrý zdravotní stav a trestní bezúhonnost jsou proto podmínkou pro udělení všech typů víz. Přinášíme přehled jednotlivých druhů pracovních víz a podmínek pro jejich udělení.

Prosím berte níže uvedený text jako základní představení problematiky. Kompletní přehled všech kategorií, podmínek a dalších detailů můžete nalézt na oficiálním webu Immigration New Zealand.

1. Turistické cesty

Turistické cesty do 3 měsíců (Visa Waiver Visitor Visa)

Česká republika a Slovensko jsou na seznamu tzv. Visa Waiver countries, tedy mezi zeměmi, jejichž občané nemusejí pro turistické cesty na období kratší než 3 měsíců předem žádat o víza. Pro cesty se vstupem na Zéland do 30. září 2019 to znamená, že není nutné předem žádat o žádná víza. Od 1. října 2019 ale platí nová pravidla.

Turisté mířící na Nový Zéland od 1. října 2019 na pobyty do 3 měsíců budou muset nově před svou cestou požádat o ETA (Electronic Travel Authority). Ke stejnému datu se zavádí i turistický poplatek (IVL) , který má sloužit jako příspěvek k rozvoji turistické infrastruktury. Pro detaily čtěte POZOR: Změna v podmínkách vstupu turistů na Zéland od 1. října 2019

Ať už cestujete před nebo po 1. říjnu 2019, již v době cesty na Nový Zéland potřebujete mít letenku zpět (odlet do 3 měsíců od příletu na NZ) nebo do jiné země, kam máte právo vstupu. Co znamená “právo vstupu”? Pokud se prokazujete letenkou do země, kam je ke vstupu potřeba mít víza, musíte být schopni předložit i to, že máte schválená víza do této země. Dobrým příkladem je například Austrálie, kam musejí občané ČR i SR žádat o tzv. eVisitor víza. Počítejte s tím, že již během odbavení na let na Nový Zéland si aerolinky budou ověřovat, že máte letenku ze Zélandu.

Výše uvedený požadavek na letenku může kontrolovat i NZ imigrační na letišti a zároveň může chtít vidět doklad toho, že máte dostatek finančních prostředků na to, abyste po dobu zamýšleného pobytu byli soběstační. Za dostatečné prostředky je přitom považován ekvivalent 1000 NZD na osobu a měsíc pobytu nebo 400 NZD na osobu a měsíc pobytu pokud prokážete, že ubytování již máte zaplacené.

Visitor víza neumožňují jejich držiteli na Novém Zélandu legálně pracovat. Pokud držitel visitor visa získá v době pobytu pracovní nabídku, nesmí začít pracovat, dokud mu není uděleno pracovní vízum nebo nejsou změněny podmínky víza tak, aby práci umožnily.

Více informací o tzv. Visa Waiver Visitor Visa najdete zde.

Když potřebujeme radu či pomoc v imigrační oblasti, vždy se obracíme na Anet Tarabovou, Češku, která na NZ působí jako imigrační právník. Její služby můžeme jen doporučit.

Turistická víza delší než 3 měsíce (Visitor visa)

Češi a Slováci jedoucí na Nový Zéland na dovolenou nebo navštívit příbuzné či přátele na období delší než 3 měsíce musí před cestou požádat o Visitor Visa. V závislosti na vašich plánech mohou být víza udělena až na období 9 měsíců. O Visitor visa můžete dobrovolně požádat i pokud je vaše cesta kratší než 3 měsíce.

Podmínka zpáteční letenky, požadavek na finanční prostředky i nemožnost na visitor víza pracovat platí stejně jako výše pro pobyty do 3 měsíců (samozřejmě pokud vaše konkrétní víza neříkají něco jiného).  Zejména na nesplnění podmínky zpáteční letenky již doplatilo mnoho nezávislých cestovatelů. Řada cestovatelů si totiž na webu imigračního přečetla sekci podmínek pro posouzení žádosti o víza (sekce Criteria), pro kterou stačí dokládat jen prostředky na nákup letenky ze Zélandu. Důležité je ale pročíst podmínky víza samotného (sekce Visa Conditions), kde je jednoznačně uveden požadavek zpáteční letenky.

Více informací o visitor vízech najdete na tomto odkazu.

Letenky na Nový Zéland od CZECHKiwis.cz

2. Working Holiday víza

V rámci programu Working holiday Nový Zéland každoročně přidělí 1200 víz občanům České republiky a 100 víz občanům Slovenska. O working holiday visa se žádá online a je o ně takový zájem, že se kvóta již několik let po sobě zaplnila v řádu minut po spuštění.

Working Holiday visa jsou určena pro mladé lidi do 35 let, kteří chtějí na Novém Zélandu hlavně cestovat. Víza jim během svého pobytu umožňují v zemi i pracovat či studovat, měl by to být však až druhotný důvod návštěvy Nového Zélandu. Víza jsou přidělena na období 12 měsíců. Je přitom možné požádat o prodloužení na 3 měsíce (pokud prokážete, že jste 3 a více měsíců na Zélandu trávili sezónními pracemi typu zahradničení a vinařství).

Mezi podmínky pro přidělení working holiday víz patří následující:

 • Věk mezi 18 – 35 lety
 • Nemáte nebo s sebou neberete děti
 • Při vstupu do země máte zpáteční letenku nebo dostatek peněz na to, si ji koupit
 • Při vstupu do země disponujete minimálně ekvivalentem NZD 4 200
 • Máte uzavřeno zdravotní pojištění
 • Working holiday visa vám nebyla dříve schválena, tj. chystáte se v rámci working holiday programu vycestovat na  Nový Zéland poprvé
 • Váš cestovní pas bude platný minimálně 15 měsíců po plánovaném datu vstupu na Zéland.

Důležité je zmínit, že pokud plánujete vycestovat na Working Holiday víza jako pár, musíte o víza zažádat každý samostatně.

Pokud plánujete žádat o WHS vízum, podívejte se na video Lindy a Lukáše (L&L), kteří si celým procesem prošli a / nebo si přečtěte náš článek Jak získat Working Holiday víza na Nový Zéland.

3. Essential skills work víza

Essential skills work visa jsou dočasná víza udělovaná obvykle na období jednoho až tří let v závislosti na tom, jak kvalifikovaná je práce, kterou budete vykonávat. Obecně platí, že čím vyšší kvalifikace, tím delší víza je možné získat. Pro nejméně kvalifikované práce se udělují víza na 1 rok s povinností opustit Nový Zéland po třech letech strávených na základě tří takovýchto jednoročních víz.

Podle výše hrubé hodinové mzdy můžete získat víza až na tři nebo až na pět let.

Získat tato víza není z nejjednodušších, až na vyjímky musíte totiž získat pracovní nabídku od novozélandského zaměstnavatele a ten musí doložit, že pro danou pozici nenašel vhodné kandidáty na Novém Zélandu. V procesu schvalování žádosti se zároveň ověřuje, zda nabídnutý plat odpovídá platu dané pozice, který je v dané oblasti pro vaši profesi obvyklý, aby nedocházelo k tomu, že imigranti získávají práci tím, že se prodávají pod cenou, ze kterou by zélanďani nepracovali.

Pokud cestujete v páru a jeden z vás žádá či již má pracovní víza, váš partner může požádat o Partnership-Based Temporary víza, která jí / mu umožní pracovat pro libovolného zaměstnavatele. V žádosti se musíte zaručit, že svého partnera budete finančně podporovat. Délka partnership-based temporary víz obvykle odpovídá délce vašeho víza. V žádosti musíte prokázat, že spolu žijete nejméně jeden rok.

4. Work to residence víza

Jedná se o dočasná pracovní víza, vydávaná až na období 30 měsíců od prvního vstupu do země. Tato víza mohou získat uchazeči, kteří mají kvalifikaci v profesích, které jsou na Novém Zélandu žádané a mají pracovní nabídku od zaměstnavatele na Novém Zélandu.

Work to residence visa mají 2 podkategorie:

 • Long Term Skill Shortage List Work Category
  V rámci této kategorie mohou žádat uchazeči z profesí, které jsou na seznamu dlouhodobého nedostatku pracovní síly. Seznam je každoročně revidován a jeho aktuální verzi naleznete na webu Immigration NZ. Nabídka zaměstnání musí být na pozici uvedenou v Long Term Skill Shortage List, a musí se jednat o pracovní poměr na plný úvazek. Žadateli by v době podání žádosti nemělo být více než 55 let.
 • Talent (Accredited Employers) Work Category
  V rámci této kategorie mohou žádat i uchazeči, jejichž profil se nenachází v seznamu dlouhodobě nedostatkových profesí, ale mají nabídku od tzv. acreditovaného zaměstnavatele. Akreditovaným zaměstnavatelem je firma, které Immigration NZ schválilo, že potřebuje nabírat zkušené kandidáty ze zahraničí. Seznam akreditovaných zaměstnavatelů je na webu Immigration NZ.
 • Musí se jednat o nabídku zaměstnání na plný úvazek na období minimálně 2 let.
 • Navíc základní roční plat musí být minimálně NZD 55 000 hrubého a musí se jednat o pozici v oboru hlavní činnosti zaměstnavatele.

Work to residence víza jsou obvykle vázána na výkon konkrétní pozice pro konkrétního zaměstnavatele. Umožní vám však po 2 letech požádat o Residence from work visa, která toto omezení nemají. Aktuální podmínky pro žádost o Residence from work visa najdete na webu Immigration NZ a liší se pro obě výše uvedené podkategorie.

Pokud cestujete v páru a jeden z vás žádá či již má pracovní víza, váš partner může požádat o Partnership-Based Temporary víza, která jí / mu umožní pracovat pro libovolného zaměstnavatele. V žádosti se musíte zaručit, že svého partnera budete finančně podporovat. Délka partnership-based temporary víz obvykle odpovídá délce vašeho víza. V žádosti musíte prokázat, že spolu žijete nejméně jeden rok.

5. SMC Resident víza

Skilled Migrant Category (SMC) Resident víza vám umožní žít a pracovat na Novém Zélandu a nejsou vázána na konkrétní práci. Žádat můžete až do věku 55 let.

Poznámka: Níže uvedené komplikace se vás netýkají, pokud žádáte o Residence from work visa, viz sekce výše.

Držitelé Essential Skills Work Visa musí mít středně nebo vysoce kvalifikované zaměstnání a odpovídající hodinovou mzdu, aby mohli žádat o SMC Resident vízum.

Proces žádosti i posuzování této kategorie víz je výrazně náročnější než výše zmíněné varianty a také spojené poplatky jsou výrazně vyšší. Partneři a rodiny však žádají prostřednictvím jedné žádosti za jeden poplatek. Jednotlivě se platí až poplatek za vystavení víz.

Resident víza se přidělují v dvoukolovém systému, kdy napřed vyplníte elektronicky tzv. Expression of interest, na základě kterého dostane vaše žádost přidělený konkrétní počet bodů a žádost je zařazena do tzv. poolu, ze kterého se každých 14 dní vybírají žádosti žadatelé, kteří budou po úvodním prověření Expression of interest vyzvání k podání žádosti o Resident víza. Kritérium pro výběr z poolu je přitom počet bodů. Pro automatické vybrání z poolu je přitom potřeba 160 a více bodů (dříve 140 bodů). Žádat můžete i pokud dosáhnete 100 a více bodů, ale na výběr z poolu můžete čekat déle a pokud nemáte nabídku práce, nemusíte se výběru dočkat vůbec.

Výši bodů ovlivňuje následující:

 • Věk
 • Předchozí pracovní zkušenosti v oboru
 • Předchozí pracovní zkušenosti na Novém Zélandu
 • Vzdělání
 • Nabídka práce na Novém Zélandu nebo aktuální výkon kvalifikované práce na Novém Zélandu. Seznam tzv. skilled occupations naleznete na webu Immigration NZ.

Bonusové body jsou potom za práci v oboru s nedostatkem pracovní síly, za zaměstnání s vysoce nadprůměrnou mzdou. Další body získáte, pokud má váš partner zahrnutý v žádosti kvalifikovanou práci či nabídku kvalifikované práce nebo má magisterské či doktorské vzdělání relevantní k profesi. Poměrně velký počet bodů dostanete i za práci mimo region Aucklandu.

Orientační počet bodů pro vaši situaci si můžete ověřit na webu Immigration NZ.

Resident víza neomezují délku pobytu na Novém Zélandu, ale mají tzv. travel condition, která prakticky znamená, že povolení vstoupit na území Nového Zélandu ze zahraničí platí jen první dva roky od vystavení víz. Řešením je proto požádat o permanent resident víza.

K žádosti o work a rezident víza budete často potřebovat překlad českých dokumentů (např. rodný list, oddací list, diplomy, vysvědčení, výpis z rejstříku trestů atd.). S překlady pro Immigration NZ, ale i další organizace jako NZQA, NZ Government, novozélandské univerzity vám ráda pomůže Monika Lawson, zakladatelka CzAnglo Translations.

6. Permanent resident víza

Permanent resident víza vám umožní časově neomezené cestování z a na Nový Zéland a právo pracovat a žít neomezeně na Novém Zélandu.

Požádat můžete po dvou letech od získání resident víz, pokud alespoň jedním z 5 definovaných způsobů doložíte svůj závazek (commitment) k Novému Zélandu. Pokud jste v oněch uplynulých 2 letech strávili na Novém Zélandu dostatek času (více než 184 dní v každém z obou let), máte splněno a nemusíte tuto skutečnost dokládat, postačí váš cestovní pas, do kterého dostanete nová víza.

 • Zaregistrujte se k odběru aktualit a tipů od CZECHKiwis!