Cestovní pojištění Generali ČP: Kontrola objednávky

1 Nabídka pojištění »  2 Osobní detaily »  3 Rekapitulace »  4 Platba

Datum začátku pojištění

Délka pojištění

Datum konce pojištění

Oblast cesty

svět (kromě Korejské lidově-demokratické republiky (Severní Korea), Krymu (krymský region), Íránu, Sýrie, Venezuely, České republiky)

Typ cesty

Zvolená varianta

(detaily viz tabulka níže)

Pojištění přerušení cesty

✖ Nesjednáno

Zahraniční cesta

✔ Pojišťované osoby již zahájili zahraniční cestu

Upozornění na čekací dobu

V případě, že nově sjednané pojištění bezprostředně časově nenavazuje na cestovní pojištění sjednané u Generali České pojišťovny, uplatní pojišťovna čekací dobu v délce trvání 3 dnů od data sjednání pojištění.

Nastane-li během čekací doby událost, která by jinak byla pojistnou událostí, nárok na pojistné plnění nevznikne.

✔ Potvrzuji seznámení s výše uvedenou podmínkou

Pojištění sjednává (Pojistník)

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
E-mail:
Telefon:
Adresa: , ,

Fakturační údaje

Jméno:
Příjmení:
Adresa: , ,

Pojišťované osoby (Pojištění)

Detaily sjednávaného pojištění

Pojištění léčebných výloh a asistenční služby - celkový limit Kč
   - léčebné výlohy: Kč
   - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření: Kč
   - hospitalizace: Kč
   - převoz: Kč
   - repatriace: Kč
   - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s onemocnění COVID-19: Kč
   - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s teroristickým útokem: 3 000 000 Kč
   - akutní zubní ošetření: 40 000 Kč
   - přivolání opatrovníka/profesionálního sociálního pracovníka/psychologa – doprava, ubytování, strava: 50 000 Kč
   - zásah horské služby: 500 000 Kč
   - náhradní cestovní doklady: 10 000 Kč
Úrazové pojištění
   - doba nezbytného léčení: 40 000 Kč
   - trvalé následky úrazu: Kč
   - smrt úrazem: Kč
Pojištění odpovědnosti občana a právní ochrany
   - újma na zdraví: Kč
   - škoda na věci: Kč
   - škoda finanční: 1 000 000 Kč
   - právní ochrana: 200 000 Kč
Pojištění cestovních zavazadel - celkový limit 50 000 Kč
   - ztráta nebo odcizení: 50 000 Kč
   - pojištění zpoždění zavazadel: 5 000 Kč

Pojistné podmínky

✔ Potvrzuji seznámení s níže uvedenými pojistnými podmínkami a souvisejícími dokumenty:

Číslo faktury za cestovní služby

Číslo czechkiwis faktury za cestovní službu související s cestou (např. faktura za letenku atd.)

Zpracování osobních údajů

✔ Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem sjednání výše uvedeného pojištění a jejich předáním pojišťovně. Více viz Stručná informace o zpracování osobních údajů při sjednávání a změnách pojištění.

Celková cena objednávky

Cena pojištění / osoba:
Počet osob:
Celková cena: