Cestovní pojištění Generali České pojišťovny

Exkluzivně cestovatelům s naší letenkou nabízíme cestovní pojištění od Generali České pojišťovny s limitem léčebných výloh 10 mil. Kč a 100 mil. Kč. Pojištění kryje pracovní cestu včetně manuální práce a umožňuje nepřetržitý pobyt v zahraničí po celou pojistnou dobu.
Kromě varianty Rekreační sporty můžete volit i varianty, které rozšiřují aktivity, které můžete během cesty vykonávat včetně bungee jumpingu, paraglidingu, downhillu, skialpinismu atd.  Pojištění si můžete sjednat on-line nejpozději 2 dny před odletem.

 • Pojištění můžeme sjednat jen jako doplňkovou službu cestovatelům s naší letenkou.
 • Pojištění je vhodné pouze pro cestovatele do 40 let, kteří jsou občany České republiky.

Výhody pojištění

 • Nejpopulárnější cestovní pojištění mezi účastníky Working Holiday na Nový Zéland a do Austrálie. Osvědčená volba, kterou prověřili předchozí "generace" cestovatelů.
 • Podmínky pojištění i pojistné limity jsou upravené speciálně pro CZECHKiwis a šité na míru požadavkům nezávislých cestovatelů na working holiday. Vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a zpětné vazby dalších cestovatelů.
 • Bezproblémové proplácení pojistných událostí našich klientů.
 • Možnost uplatnění pojistné události (léčebné výlohy) elektronicky bez nutnosti zasílání originálů poštou do ČR.
 • Pojištění kryje až roční nepřetržitý pobyt v zahraničí. Zároveň je možné jej prodloužit ze zahraničí pokud se vám na cestách zalíbí a to bez navýšení ceny oproti sjednání z ČR.
 • Pojištění umožňuje návraty do ČR a opakované výjezdy.
 • Krytí s územní platností svět včetně USA a Kanady s výjimkou KLDR (Severní Korea), Krymu (krymský region), Íránu, Sýrie, Venezuely, České republiky.
 • Pojištění kryje ve všech variantách i pracovní cestu včetně manuální práce. V nabídce jsou 3 varianty: Rekreační sporty, Rekreační sporty +, Riziková cesta, takže si můžete vybrat variantu, která odpovídá aktivitám, které plánujete provozovat.
 • Vysoký limity léčených výloh na zuby: 40 tisíc Kč. Jedná se o maximální limit za celou pojistnou dobu.
 • Díky CZECHKiwis voláte na asistenční linku pojišťovny z Nového Zélandu za ceny místního hovoru (dočtěte se více o přesměrování od CZECHKiwis zdarma).
 • Generali Česká pojišťovna i asistenční služba Europe Assistance mají roky zkušeností s řešením pojistných událostí na Novém Zélandu, Austrálii i dalších koutech světa včetně pomoci klientům v kritickém zdravotním stavu.
 • Pojištění zavazadel do výše 50 tisíc Kč a v pojistných podmínkách specificky upraveno krytí nejen krádeže ze zavazadlového prostoru ale také z campervanu za předpokladu, že věci nebyly z venku viditelné. Pojištění se vztahuje i na krádež elektroniky.

Detaily nabídky pojištění

Délka pojištění

Územní platnost pojištění

svět (kromě Korejské lidově-demokratické republiky (Severní Korea), Krymu (krymský region), Íránu, Sýrie, Venezuely, České republiky)

Typ cesty:

Tabulka klasifikace aktivit

CZECHKiwis BasicCZECHKiwis Extra
Cena / osoba:  

Info   Pojištění léčebných výloh a asistenční služby

10 mil. Kč100 mil. Kč
          Limit pro akutní zubní ošetření
          (obě varianty)

40 000 Kč

          - léčebné výlohy10 mil. Kč100 mil. Kč
          - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření10 mil. Kč100 mil. Kč
          - hospitalizace10 mil. Kč100 mil. Kč
          - převoz10 mil. Kč100 mil. Kč
          - repatriace10 mil. Kč100 mil. Kč
          - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s onemocnění COVID-1910 mil. Kč100 mil. Kč
Společné sublimity pro obě varianty / pojistná událost
          - ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s teroristickým útokem

3 mil. Kč

          - akutní zubní ošetření

40 000 Kč

          - přivolání opatrovníka/profesionálního sociálního pracovníka/psychologa – doprava, ubytování, strava50 000 Kč
          - zásah horské služby500 000 Kč
          - náhradní cestovní doklady10 000 Kč

Info   Úrazové pojištění

AnoAno
          - doba nezbytného léčení40 000 Kč40 000 Kč
          - trvalé následky úrazu400 000 Kč1 mil. Kč
          - smrt úrazem200 000 Kč500 000 Kč

Info   Pojištění odpovědnosti občana a právní ochrany

AnoAno
          - újma na zdraví3 mil. Kč10 mil. Kč
          - škoda na věci1,5 mil. Kč5 mil. Kč
          - škoda finanční1 mil. Kč1 mil. Kč
          - právní ochrana200 000 Kč200 000 Kč

Info   Pojištění cestovních zavazadel

50 000 Kč50 000 Kč
          - ztráta nebo odcizení50 000 Kč50 000 Kč
          - pojištění zpoždění zavazadel5 000 Kč5 000 Kč

Doplňkové pojištění přerušení cesty

Pojištění se sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů za náhradní dopravu do České republiky, které vzniknou pojištěnému nuceným předčasným ukončením zahraniční cesty v důsledku pojistné události.
Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady nenávratně vynaložených nákladů pojištěného souvisejících s preventivním testem a preventivní karanténou k vyloučení podezření na onemocnění COVID-19, pokud byla tato opatření nařízena k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky.
Specifické situace, které pojištění přerušení cesty kryje a výluky z pojištění doporučujeme předem prostudovat v pojistných podmínkách - strany 42-43.
 

limit
50 000 Kč

Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956

Pojistné podmínky


Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. Nezískáte tak jen přehled omezení, ale mnohdy budete překvapeni, jaké situace pojištění pokrývá a nenapadlo by vás pojistnou událost uplatnit. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.
 • Pojištění nekryje krádež z motorového vozidla v době mezi 22:00 - 6:00, je to bohužel běžné ustanovení pojišťoven.
 • Pojištění odpovědnosti nekryje pojistnou událost způsobenou provozem vozidla. Toto ustanovení je velmi běžné i u dalších pojišťoven na trhu. Na NZ doporučujeme sjednat tzv. third party insurance vozu u AA Insurance nebo komerčních pojišťoven.

Časté otázky

Mohu pojištění sjednat na déle než rok nebo prodloužit ze zahraničí?

Délka jedné pojistky je maximálně 365 dní. Pojištění je ale možné ze zahraničí prodloužit až o dalších 60 / 90 / 183 / 365 dní. Této možnosti využívá většina našich klientů, kteří cestují na working holiday, protože buď prodlužují svá víza nebo stráví nějaký čas cestováním než se vrátí. Ceny prodloužení jsou shodné s cenami sjednání před odletem v ČR. Prodloužení je ale potřeba provést včas, v případě, že prodloužené pojištění bezprostředně nenavazuje na původní pojištění, pojišťovna v případě pojistné události uplatní čekací dobu 3 dny, během které neposkytuje plnění z pojistných událostí.

Jaké jsou alternativy k ročnímu pojištění Generali ČP?

Pojištění Generali České pojišťovny je mezi našimi klienty jednoznačně nejpopulárnější volbou. Srovnání s ročními pojistkami pojišťoven True Traveller a Axa Assistance najdete v článku Přehled ročního cestovního pojištění nebo nás kontaktujte v případě dotazů.

Proč nenabízíte pojištění pojišťovny XY?

Vzhledem k objemům našich prodejů pojištění si můžeme vybírat, s jakými pojišťovnami spolupracovat. Vybíráme důkladně a nespokojíme se s průměrem. Nabízíme pouze pojištění, které bychom si sami sjednali. Náš přísný proces výběru zahrnuje:
 • Důkladné pročtení pojistných podmínek a zhodnocení jejich férovosti ke klientovi.
 • Hodnocení pojišťovny klienty.
 • Kvalitu asistenční služby a jejích zkušeností s pomocí klientům na Novém Zélandu.
Bohužel, jen málo pojišťoven tento proces ustojí.

Proč koupit pojištění od CZECHKiwis.cz

 • Novozélandské SIM kartyK ročnímu pojištění, vám doručíme zdarma kamkoliv po České republice SIM kartu mobilního operátora Skinny nebo 2 degrees. Spolu se SIM kartou obdržíte i návod, jak ji online dobít. Až na Zélandu vystoupíte z letiště, budete hned moci telefonovat a surfovat na internetu jako místní. SIM kartu doručujeme do 14 dní.
 • BONUS od CZECHKiwis: Novozélandská telefonní linka pro komunikaci s českou pojišťovnou v případě pojistné události pro všechny, kteří mají pojištění od CZECHKiwis! Více informací zde
 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištění nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře a všichni naši zákazníci vědí, jak nás kontaktovat napřímo.
 • V týmu máme za sebou pracovní zkušenosti ze zdravotnictví v ČR i na Zélandu a dokážeme pomoci i s nestandardními požadavky, ať už při sjednávání pojištění nebo při řešení pojistné události.
 • U všech nabízených pojištění jsme před zveřejněním nabídky důkladně prostudovali pojistné podmínky a položili pojišťovně řadu šťouravých otázek. Teprve poté jsme se rozhodli dát palec nahoru a pojištění vám doporučit jako kvalitní cestovní pojištění.
 • Díky tomu, že koupíte pojištění přes CZECHKiwis, umožňujete provoz těchto stránek. Děkujeme!